תרומות

למה משמשות תרומותיכם?

רצוננו שתדעו כי אנו מחשיבים כל תרומה שמתקבלת ככסף השייך לאדון. הכל נרשם ונמצא תחת מעקב. השימוש בכסף נעשה רק לאחר בדיקת הצרכים ואחרי תפילה. אין הוצאות או תשלומים לא נחוצים.

הוצאות שוטפות של הקהילה כוללות: שכר דירה, ציוד ומערכות הנדרשות לאסיפות ולשיעורים, משכורת רועה הקהילה, הסעות אל מקום האסיפה ובחזרה, בישור-ספרים, וכן אירועים מיוחדים.

נוער וילדים – פגישות קהילתיות של הילדים והנוער; עזרה כלכלית לתשלום השתתפות הילדים והנוער בקייטנות ובכנסי מאמינים – פעילות המסייעת מאוד לגיבוש ולחיזוק אמונתם.

דאגה לעניים ונזקקים, במיוחד למאמינים. כידוע, אחוז העוני בארץ גדול, ויש הזדמנות גדולה להוות ברכה לאוכלוסייה מסביבנו, אבל הכתובים מצווים עלינו לדאוג בראש ובראשונה “לבני אמונתנו”.

האיגרת אל הגלטים ו’ 10: לָכֵן בְּעוֹד יֵשׁ לָנוּ הִזְדַּמְּנוּת, נִגְמֹל טוֹב לְכָל אָדָם, וּבְיִחוּד לִבְנֵי אֱמוּנָתֵנוּ.