הצהרת אמונה

אנחנו מאמינים שכתבי הקודש, הכוללים את התנ”ך והברית החדשה, נכתבו בהדרכת אלוהים, ושבשפת המקור הינם מהימנים, ומגלים את תכנית האלוהים לישועת בני האדם.

תהלים קי”ט:89 ; משלי ל:5-6 ; ירמיה ל”א:30 (31); הבשורה על-פי יוחנן ה:39,46 ; האיגרת אל הרומיים ג:31 ; האיגרת הראשונה אל טימותיאוס ד:13 ; האיגרת השנייה אל טימותיאוס ג:16 ; איגרת פטרוס השנייה א:21

אלוהינו הוא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב.

שמות ג:6 ; הבשורה על-פי מתי כ”ב:32 ; הבשורה על-פי לוקס כ:37

אנחנו מאמינים כי יהוה אלוהינו יהוה אחד. אלוהים הוא אחדות האב, הבן ורוח הקודש, וביחד הם אחד.

דברים ו:4 ; תהלים ק”י:1 ; הבשורה על-פי יוחנן א:18 ; האיגרת אל הקולוסים ב:9

אנחנו מאמינים כי ישוע מנצרת הוא משיח ישראל המובטח, והגואל לכלל בני האדם. הוא נולד לעלמה בתולה, חי חיים ללא חטא, מת כקרבן עבור חטאינו, הוקם מהמתים ועכשיו יושב במרומים לימין אלוהים האב. ניתנה לו כל סמכות בשמיים ובארץ. דרך פעולת הגאולה בכופר ששילם בחייו ועל-ידי דמו, יש לנו ישועה.

תהלים ק”י:1 ; ישעיה ז:14 ; ישעיה ט:5-6 ; ישעיה נ”ג ; הבשורה על-פי מתי א:23 , כ”ו:63-64 , כ”ח:18 ; הבשורה על-פי יוחנן א:29 ; האיגרת הראשונה אל טימותיאוס ג:16 ; האיגרת אל הרומיים ד:25 ; איגרת פטרוס הראשונה ג:22

אנו מאמינים שהישועה היא מתנת חסד מאלוהים, הבאה דרך האמונה בכפרתו של ישוע.

ויקרא י”ז:11 ; הבשורה על-פי יוחנן ג:16-17 , י”ז:3 ; האיגרת אל הרומיים ג:9-10,23-24 ; האיגרת אל האפסים ב:8 ; האיגרת אל העברים ט:12,22

אנו מאמינים בפעולה המתמדת של רוח הקודש בקרב המקבלים את המשיח ישוע. אנו מאמינים כי היא נוכחת בקרבם, וכי היא מעניקה להם מתנות רוחניות.

יחזקאל ל”ו:26-27 ; האיגרת הראשונה אל הקורינתים ב:1-11 ; האיגרת הראשונה אל הקורינתים י”ב:1-13 ; האיגרת אל האפסים ד:30 ; האיגרת אל הרומיים ח:9 ; האיגרת אל הגלטים ה:22-23 ; האיגרת אל העברים ב:4

אנחנו מאמינים שתהיה תחיית מתים של כלל האנושות, כאשר חלק מבני האדם יקומו לחיי נצח עם אלוהים, וחלק יקומו “לחרפות, לדרעון עולם” ויהיו בהפרדה נצחית מאלוהים.

דניאל י”ב:2 ; הבשורה על-פי מתי כ”ה:46 , כ”ב:32

אנחנו מאמינים שטבילה במים היא צעד חיוני בציות לישוע, ומדגישה את המוות לחיים הישנים, ואת הלידה הרוחנית מחדש.

הבשורה על-פי מתי ג:16 , כ”ח:19 ; מעשי השליחים ב:38 , י:48 ; האיגרת אל הרומים ו:3

אנחנו מאמינים שליהודים ולגויים כאחד קיימת גישה לאלוהים, דרך ישוע. יחד הם מרכיבים את גופו הרוחני של המשיח.

הבשורה על-פי יוחנן י”ד:6 ; מעשי השליחים ב:17 ; האיגרת אל הגלטים ג:28 ; האיגרת האפסים ב:12-14 , ג:6

אנחנו מאמינים כי מועדי יהוה תקפים גם כיום, ומזכירים לנו את תכנית אלוהים לישועה ואת חזרתו של המשיח לעולם, לשלטון ולמלוכה.

ויקרא כ”ג ; האיגרת הראשונה אל הקורינתים ה:8 ; האיגרת אל הקולוסים ב:16-17

אנחנו מאמינים שעם ישראל היה ועדיין הינו העם הנבחר על-ידי אלוהים כדי שיהיה ברכה לעמי העולם.

בראשית י”ב:2-3 , י”ח:18 ; ישעיה ב:1-3 ; זכריה י”ד:16 ; תהלים קמ”ז:19-20 ; האיגרת אל הרומים ג:1-2 , י”א:13-27